Camera

Khảo sát tận nơi

Cam kết giá rẻ nhất

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Sản phẩm đúng chất lượng

- 0 %
new
Cân nông sản TANITA KD160

Cân nông sản TANITA KD160

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫
- 0 %
new
Cân nông sản FRJ 1kg

Cân nông sản FRJ 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
Cân nông sản FRJ 2kg

Cân nông sản FRJ 2kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
Cân nông sản FRJ 5kg

Cân nông sản FRJ 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
Cân Weigh scales FEH 600g

Cân Weigh scales FEH 600g

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
Cân Weigh scales FEH 1kg

Cân Weigh scales FEH 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
Cân Weigh scales FEH 3kg

Cân Weigh scales FEH 3kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
new
BTSC15-15kg/0.5g

BTSC15-15kg/0.5g

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫
- 0 %
new
Cân Weigh scales FEH 5kg

Cân Weigh scales FEH 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân nông sản TANITA KD160

Cân nông sản TANITA KD160

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân nông sản FRJ 1kg

Cân nông sản FRJ 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân nông sản FRJ 2kg

Cân nông sản FRJ 2kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân nông sản FRJ 5kg

Cân nông sản FRJ 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân Palet TPS680DH -3t

Cân Palet TPS680DH -3t

25,000,000 ₫
25,000,000 ₫
- 0 %
hot
Cân Weigh scales FEH 600g

Cân Weigh scales FEH 600g

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân sàn TPS0812DH

Cân sàn TPS0812DH

8,500,000 ₫
8,500,000 ₫
- 0 %
hot
Cân Weigh scales FEH 1kg

Cân Weigh scales FEH 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
hot
Cân sàn TPS1010DH

Cân sàn TPS1010DH

9,500,000 ₫
9,500,000 ₫
- 0 %
sale
Cân nông sản TANITA KD160

Cân nông sản TANITA KD160

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân nông sản FRJ 1kg

Cân nông sản FRJ 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân nông sản FRJ 2kg

Cân nông sản FRJ 2kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân nông sản FRJ 5kg

Cân nông sản FRJ 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân Palet TPS680DH -3t

Cân Palet TPS680DH -3t

25,000,000 ₫
25,000,000 ₫
- 0 %
sale
Cân Weigh scales FEH 600g

Cân Weigh scales FEH 600g

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân sàn TPS0812DH

Cân sàn TPS0812DH

8,500,000 ₫
8,500,000 ₫
- 0 %
sale
Cân Weigh scales FEH 1kg

Cân Weigh scales FEH 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫
- 0 %
sale
Cân sàn TPS1010DH

Cân sàn TPS1010DH

9,500,000 ₫
9,500,000 ₫

CÂN ĐIỆN TỬ PHÂN TÍCH

Cân phân tích KD-HBE303

7,500,000 ₫
8,500,000 ₫

Cân phân tích OHAUS AX224

27,500,000 ₫
27,500,000 ₫

Cân phân tích DS603

5,500,000 ₫
0 ₫

Cân phân tích DJ320S

11,500,000 ₫
0 ₫

Cân phân tích DJ620S

14,500,000 ₫
0 ₫

VMC FHB600-600g/0.01g

3,200,000 ₫
0 ₫

CÂN ĐIỆN TỬ NÔNG SẢN

Cân nông sản TANITA KD160

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫

Cân nông sản FRJ 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân nông sản FRJ 2kg

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân nông sản FRJ 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân Weigh scales FEH 600g

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân Weigh scales FEH 1kg

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân Weigh scales FEH 3kg

850,000 ₫
850,000 ₫

Cân Weigh scales FEH 5kg

850,000 ₫
850,000 ₫

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

Cân Palet TPS550DH -2t

22,000,000 ₫
22,000,000 ₫

Cân Palet TPS550DH -3t

25,000,000 ₫
25,000,000 ₫

Cân Palet TPS680DH -2t

22,000,000 ₫
22,000,000 ₫

Cân Palet TPS680DH -3t

25,000,000 ₫
25,000,000 ₫

Cân sàn TPS0812DH

8,500,000 ₫
8,500,000 ₫

Cân sàn TPS1010DH

9,500,000 ₫
9,500,000 ₫

Cân sàn TPS1212DH

10,500,000 ₫
10,500,000 ₫

Cân sàn TPS1515DH

11,500,000 ₫
11,500,000 ₫

CÂN ĐẾM MẪU

VIBRA TPS2C-2kg/0.1g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS5C-5kg/0.2g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS10C-10kg/0.5g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS20C-20kg/1g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

BTSC3-3kg/0.1g

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

BTSC6-6kg/0.2g

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

BTSC15-15kg/0.5g

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

BTSC30-30kg/1g

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

CÂN THÔNG DỤNG

VIBRA TPS2-2kg/0.1g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA-TPS5-5kg/0.2g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA-TPS10-10kg/0.5g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS20-20kg/1g

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

TSE 3

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

TSE 6

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

TSE15

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

TSE30

2,681,000 ₫
2,681,000 ₫

CÂN ĐIỆN TỬ THỦY SẢN

VMC-WED-600g

2,960,000 ₫
0 ₫

VMC-WED-1500g

2,960,000 ₫
0 ₫

VMC-WED-3kg

2,960,000 ₫
0 ₫

VMC-WED-6kg

2,960,000 ₫
0 ₫

VMC-WED-15kg

2,960,000 ₫
0 ₫

VMC-WED-30kg

2,960,000 ₫
0 ₫

CÂN ĐÃ PHÊ DUYỆT MẪU

Cân sàn TPS0812DH

8,500,000 ₫
8,500,000 ₫

Cân sàn TPS1010DH

9,500,000 ₫
9,500,000 ₫

Cân sàn TPS1212DH

10,500,000 ₫
10,500,000 ₫

Cân sàn TPS1515DH

11,500,000 ₫
11,500,000 ₫

VIBRA TPS3

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS6

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS15

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

VIBRA TPS30

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

PHỤ KIỆN NGÀNH CÂN

Bàn cân thép 304

35,000,000 ₫
35,000,000 ₫

Bàn cân thép sơn tỉnh điện

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫

Hợp Nối 4 Cell

650,000 ₫
650,000 ₫

Hợp Nối 6 Cell Loadcell

750,000 ₫
750,000 ₫

Hợp nối 8 Loadcell

950,000 ₫
950,000 ₫

Bảng đèn cho cân Ô Tô YHL3

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫

Bảng đèn cho cân Ô Tô YHL5

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

CÂN BÀN NÔNG SẢN - CÂN GHẾ

Cân Ghế 60kg DH

3,800,000 ₫
3,800,000 ₫

Cân Ghế 100kg DH

3,800,000 ₫
3,800,000 ₫

Cân Ghế 150kg DH

4,200,000 ₫
4,200,000 ₫

Cân Ghế 200kg DH

4,200,000 ₫
4,200,000 ₫

Cân Ghế 300kg DH

4,200,000 ₫
4,200,000 ₫

Cân Ghế 500kg DH

4,500,000 ₫
4,500,000 ₫

CÂN ĐIỆN TỬ Ô TÔ - XE TẢI

Cân ô tô TPS80A9- 80Tấn

265,000,000 ₫
0 ₫

QUẢ CÂN CHUẨN M

Quả cân 1kg M1

350,000 ₫
350,000 ₫

Quả cân 2kg M1

550,000 ₫
550,000 ₫

Quả cân 5kg M1

950,000 ₫
950,000 ₫

Quả cân 10kg M1

1,850,000 ₫
1,850,000 ₫

Quả cân 20kg M1

3,200,000 ₫
3,200,000 ₫

Quả cân 5kg M Gang

350,000 ₫
350,000 ₫

Quả cân 10kg M Gang

450,000 ₫
450,000 ₫

Quả cân 20kg M Gang

550,000 ₫
550,000 ₫

BỘ CHỈ THỊ - ĐÂU CÂN

Bộ chỉ thị A12 LED

1,650,000 ₫
1,655,000 ₫

Bộ chỉ thị A12ES(inox)

2,500,000 ₫
2,500,000 ₫

INDICATOR-GS

2,200,000 ₫
2,200,000 ₫

Bộ chỉ thị A9

4,500,000 ₫
4,500,000 ₫

Bộ chỉ thị A7

1,650,000 ₫
0 ₫

Bộ chỉ thị YHT3

1,100,000 ₫
1,100,000 ₫

Bộ chỉ thị OHAUS T31P

2,750,000 ₫
2,750,000 ₫

Bộ Chỉ Thị TPS-DH

1,500,000 ₫
1,500,000 ₫

CÂN TÍNH GIÁ

Cân Tính Giá ACS-30CE

1,650,000 ₫
0 ₫

TPS-LPS11E 30kg/10g

2,250,000 ₫
0 ₫

TPS-JSB30KG/10G

2,200,000 ₫
0 ₫

UPA-Q 30kg/10g

1,650,000 ₫
0 ₫

CÂN BỎ TÚI - POCKET SCALES

TPS-FM100 - 100g/0.01g

6,500,000 ₫
0 ₫

TPS-LC2 (100g/0.01g)

450,000 ₫
0 ₫

TPS-LC1 (100g/0.01g)

500,000 ₫
0 ₫

TPS-MC202B

650,000 ₫
0 ₫

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân kỹ thuật DS302-300g/0.01g

3,500,000 ₫
3,500,000 ₫

Cân ký thuật DS602-600g/0.01g

3,800,000 ₫
3,800,000 ₫

Cân kỹ thuật DS1202

42,000,000 ₫
42,000,000 ₫

Cân kỹ thuật VB302B

4,200,000 ₫
420,000 ₫

Cân kỹ thuật VB602B

5,200,000 ₫
5,200,000 ₫

VB1002B-1000g/0.01g

6,200,000 ₫
6,200,000 ₫

KD-TBED600(600g/0.01g)

2,750,000 ₫
2,750,000 ₫

KD-TBED300(300g/0.01g)

2,500,000 ₫
0 ₫

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN TREO

Cân Treo OCS - BC 20T

55,000,000 ₫
55,000,000 ₫

Cân Treo OCS - BC 30T

78,000,000 ₫
78,000,000 ₫

Cân Treo OCS - BC 50T

175,000,000 ₫
175,000,000 ₫

Cân Treo OCS-AAE2T

7,500,000 ₫
7,500,000 ₫

Cân Treo OCS-AAE3T

7,500,000 ₫
7,500,000 ₫

Cân Treo OCS - AAE 15T

20,500,000 ₫
20,500,000 ₫

Cân Treo OCS-AAE 5T

9,500,000 ₫
9,500,000 ₫

Cân Treo OCS-AAE 10T

10,500,000 ₫
10,500,000 ₫

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS1202

4,200,000 ₫
0 ₫

DS6001(6kg/0.1g)

3,500,000 ₫
0 ₫

DS7501-(7,5kg/0.1g)

4,000,000 ₫
0 ₫

Cân kỹ thuật VB302B

4,200,000 ₫
0 ₫

Cân kỹ thuật VB602B

5,200,000 ₫
0 ₫

VB1002B-1000g/0.01g

6,200,000 ₫
0 ₫

KD-TBED600(600g/0.01g)

2,750,000 ₫
0 ₫

KD-TBED300(300g/0.01g)

2,500,000 ₫
0 ₫

CẢM ỨNG LỨC - LOADCELL

Load cell VLC132 VMC

1,100,000 ₫
1,100,000 ₫

Load cell VLC137 VMC

850,000 ₫
850,000 ₫

Load cell VLC134 VMC

650,000 ₫
650,000 ₫

Load cell VLC100VMC

1,650,000 ₫
1,650,000 ₫

Loadcell ZEMIC L6E

1,250,000 ₫
0 ₫

Loadcell Zemic L6E3

1,250,000 ₫
0 ₫

Loadcell Zemic HM9B - 30T

3,500,000 ₫
0 ₫

Loadcell Zemic BM14G - 30T

7,200,000 ₫
0 ₫

KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN CÂN

Cơ Quan Kiểm Đinh Cân

Liên hệ ₫
0 ₫

Luật Đo Lường

Liên hệ ₫
0 ₫

Trung tâm 1

Liên hệ ₫
0 ₫

Trung tâm 2

Liên hệ ₫
0 ₫

Trung tâm 3

Liên hệ ₫
0 ₫

Trung Tâm SMEDEC1

Liên hệ ₫
0 ₫

PIN VÀ SẠC CHO CÂN

PIN SẠC 12V/7AH

850,000 ₫
850,000 ₫

PIN SẠC 12V/5AH

850,000 ₫
850,000 ₫

PIN SẠC 6V/4.5AH

450,000 ₫
450,000 ₫

PIN SẠC 12V/2.8AH

450,000 ₫
450,000 ₫

PIN SẠC 4V/4AH

450,000 ₫
450,000 ₫

PIN SẠC 6V/1.3AH

450,000 ₫
450,000 ₫

PIN SẠC 6V/10AH

850,000 ₫
850,000 ₫

PIN SẠC 6V/3.2AH

450,000 ₫
450,000 ₫

HÌNH NHÀ MÁY CÂN

Cân bàn DIGI 60kg

8,900,000 ₫
8,900,000 ₫

Cân Bàn FWS1010

15,500,000 ₫
15,500,000 ₫

Bàn cân INOX FWS1010

15,500,000 ₫
15,000,000 ₫

Bàn cân INOX FWS1212

16,500,000 ₫
16,500,000 ₫

Loadcell-TPS

Liên hệ ₫
0 ₫

Sản phẩm bán chạy